"Account aanmaken bij Exportdocumenten.com"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by RobertMeijer

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div class="container"> <div class="row"> <h2><form class="form-horizontal"> <fieldset> <!-- Form Name --> <legend>Account aanmaken bij Exportdocumenten.com</legend> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="LoginBedrijfsnaam">Bedrijfsnaam</label> <div class="controls"> <input name="LoginBedrijfsnaam" class="input-xlarge" id="LoginBedrijfsnaam" required="" type="text" placeholder="Vul hier uw bedrijfsnaam in"> </div> </div> <!-- Multiple Checkboxes (inline) --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="gender">Heer/mevrouw</label> <div class="controls"> <label class="checkbox inline" for="gender-0"> <input name="gender" id="gender-0" type="checkbox" value="heer"> heer </label> <label class="checkbox inline" for="gender-1"> <input name="gender" id="gender-1" type="checkbox" value="mevrouw"> mevrouw </label> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Uw voornaam">Uw voornaam</label> <div class="controls"> <input name="Uw voornaam" class="input-xlarge" id="Uw voornaam" type="text" placeholder="Vul hier uw voornaam in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Uw achternaam">Uw achternaam</label> <div class="controls"> <input name="Uw achternaam" class="input-xlarge" id="Uw achternaam" type="text" placeholder="Vul hier uw achternaam in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Straatnaam en nummer">Straatnaam en nummer</label> <div class="controls"> <input name="Straatnaam en nummer" class="input-xlarge" id="Straatnaam en nummer" type="text" placeholder="Vul hier uw straatnaam en nummer in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="vestigingsplaats_postcode">Postcode</label> <div class="controls"> <input name="vestigingsplaats_postcode" class="input-xlarge" id="vestigingsplaats_postcode" type="text" placeholder="Vul hier uw postcode vestigingsplaats in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="vestigingsplaats">Vestigingsplaats</label> <div class="controls"> <input name="vestigingsplaats" class="input-xlarge" id="vestigingsplaats" type="text" placeholder="Vul hier de vestigingsplaats"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="KvK nummer">KvK nummer</label> <div class="controls"> <input name="KvK nummer" class="input-xlarge" id="KvK nummer" required="" type="text" placeholder="Vul hier uw KvK nummer in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="e-mail">E-mail adres</label> <div class="controls"> <input name="e-mail" class="input-xlarge" id="e-mail" type="text" placeholder="Vul hier uw e-mail adres in"> <p class="help-block"></p></p> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Telefoonnummer">Telefoonnummer</label> <div class="controls"> <input name="Telefoonnummer" class="input-xlarge" id="Telefoonnummer" type="text" placeholder="Vul hier uw telefoonnummer in"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="BTW nummer">BTW nummer</label> <div class="controls"> <input name="BTW nummer" class="input-xlarge" id="BTW nummer" type="text" placeholder="Vul hier uw BTW nummer in"> </div> </div> <!-- Multiple Checkboxes --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Incasso">Betaaloptie incasso</label> <div class="controls"> <label class="checkbox" for="Incasso-0"> <input name="Incasso" id="Incasso-0" type="checkbox" value="Ja, ik wil gebruik maken van de betaaloptie automatische incasso en geef toestemming aan Exportdocumenten.com om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Exportdocumenten.com."> Ja, ik wil gebruik maken van de betaaloptie automatische incasso en geef toestemming aan Exportdocumenten.com om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Exportdocumenten.com. </label> <label class="checkbox" for="Incasso-1"> <input name="Incasso" id="Incasso-1" type="checkbox" value="Nee, ik geef geen toestemming"> Nee, ik geef geen toestemming </label> </div> </div> <!-- File Button --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="KvK machtigingsformulier uploaden">Machtiging KvK</label> <div class="controls"> <input name="KvK machtigingsformulier uploaden" class="input-file" id="KvK machtigingsformulier uploaden" type="file"> </div> </div> <!-- Button --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="opslaan bedrijfsgegevens"></label> <div class="controls"> <button name="opslaan bedrijfsgegevens" class="btn btn-primary" id="opslaan bedrijfsgegevens">Opslaan bedrijfsgegevens</button> </div> </div> </fieldset> </form> </h2> </div> </div>

Related: See More


Questions / Comments: