"Έλεγχος γλωσσικών διαταραχών"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by giannisdallas

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div class="container"> <div class="row"> <p>lalalallalalal</p> <table class="table table-bordered table-responsive"> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2" ><strong>Από την γέννηση στους 3 μήνες</strong></td> </tr> <tr> <td>Αντιδρά σε δυνατούς ήχους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions1" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions1" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ηρεμεί και χαμογελά όταν του μιλάνε</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOption2s" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions2" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Αναγνωρίζει την φωνή σας, και ηρεμεί όταν κλαίει</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions3" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions3" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Σταματά ή συνεχίζει να τρώει, σαν αντίδραση στους ήχους.</td> <td><label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions4" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions4" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Εκφέρει ήχους απόλαυσης</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions5" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions5" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Έχει διαφορετικό κλάμα, για διαφορετικές ανάγκες</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions6" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions6" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χαμογελά όταν σας βλέπει</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions7" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions7" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>4 ως 6 μηνών</strong></td> </tr> <tr> <td>Ακολουθεί τους ήχους με το βλέμμα του</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions8" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions8" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Αντιδρά στην αλλαγή του τόνου της φωνής σας</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions9" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions9" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Παρατηρεί παιχνίδια που βγάζουν ήχους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions10" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions10" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Προσέχει την μουσική</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions11" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions11" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Βγάζει φωνούλες με τρόπο που θυμίζει ομιλία, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ήχους και φθόγγους όπως τα Π, ΜΠ, Μ</td> <td><label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions12" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions12" value="option2"> Όχι </label></td> </tr> <tr> <td>Γελάει</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions13" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions13" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Βγάζει φωνούλες όταν ενθουσιάζεται ή δυσαρεστείται</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions14" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions14" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Γουργουρίζει όταν είναι μόνο του ή όταν παίζει μαζί σας</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions15" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions15" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>7 μηνών ως 1 έτους</strong></td> </tr> <tr> <td>Διασκεδάζει με παιδικά παιχνίδια, όπως το “κου κου, τσα” και το “κόλλα το”</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions16" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions16" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει τους ήχους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions17" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions17" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ακούει όταν του μιλάς</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions18" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions18" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Καταλαβαίνει κάποιες βασικές λέξεις όπως ποτήρι, χυμός, παπούτσι κτλ</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions19" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions19" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Υπακούει σε καλέσματα (πχ. έλα εδώ)</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions20" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions20" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Μιλάει με μικρά ή μεγαλύτερα σύνολα ήχων (τατα, παπα, μπιμπιμπι )</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions21" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions21" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Προσπαθεί να αποσπάσει και να διατηρήσει την προσοχή πάνω του, χρησιμοποιώντας ήχους και “ομιλία”</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions22" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions22" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Μιμείται διαφορετικούς ήχους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions23" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions23" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί μια-δυο λέξεις ως τα γενέθλια του ( μαμά, μπαμπάς, γειά )</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions24" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions24" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>1 ως 2 ετών</strong></td> </tr> <tr> <td>Γνωρίζει κάποια μέρη του σώματος και τα δείχνει όταν το ρωτήσουν</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions25" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions25" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Εκτελεί απλές “εντολές” και απαντά σε μικρές ερωτήσεις ( πέτα την μπάλα, που είναι τα παπούτσια σου;)</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions26" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions26" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Του αρέσουν μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμοί.</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions27" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions27" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Δείχνει τις εικόνες των βιβλίων, αν του ασκηθεί</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions28" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions28" value="option2"> Όχι </label ></td> </tr> <tr> <td>Εμπλουτίζει τακτικά το λεξιλόγιό του</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions29" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions29" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί ερωτήσεις μιας ή δύο λέξεων ( “που γάτα;”, “πάμε;” κτλ)</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions30" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions30" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ενώνει σωστά δυο λέξεις ( θέλω φαγητό )</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions31" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions31" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί διάφορα σύμφωνα στην αρχή των λέξεων</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions32" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions32" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>2 ως 3 ετών</strong></td> </tr> <tr> <td>Έχει μια λέξη σχεδόν για τα πάντα</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions33" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions33" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί φράσεις 2-3 λέξεων για να περιγράψει ή να ζητήσει πράγματα</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions34" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions34" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί τους φθόγγους κ, γκ, φ, τ, ντ, ν</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions35" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions35" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Γίνεται κατανοητός/ή από την οικογένεια και τους φίλους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions36" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions36" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ζητάει ή δείχνει τα αντικείμενα με το όνομά τους</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions37" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions37" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>3 ως 4 ετών</strong></td> </tr> <tr> <td>Σας ακούει όταν το φωνάζεται από άλλο δωμάτιο</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions38" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions38" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ακούει την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο στην ίδια ένταση με την υπόλοιπη οικογένεια</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions39" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions39" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Απαντάει σε ερωτήσεις τύπου Ποιος, Πού, Γιατί, Τι</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions40" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions40" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Μιλάει για τα παιχνίδια στον παιδικό σταθμό ή στο σπίτι με τους φίλους του</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions41" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions41" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί προτάσεις με τέσσερις ή πέντε λέξεις</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions42" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions42" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Μιλάει με άνεση χωρίς να επαναλαμβάνει τις συλλαβές</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions43" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions43" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><strong>4 ως 5 ετών</strong></td> </tr> <tr> <td>Προσέχει τις μικρές ιστορίες, και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με αυτές</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions44" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions44" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Ακούει και καταλαβαίνει τα περισσότερα από αυτά που λέγονται στο σπίτι ή στο σχολείο</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions45" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions45" value="option2"> Όχι </label ></td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί λεπτομερείς προτάσεις</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions46" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions46" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Διηγείται ιστορίες χωρίς να ξεφεύγει από το θέμα</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions47" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions47" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Επικοινωνεί άνετα με παιδιά και ενήλικες</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions48" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions48" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Προφέρει σωστά όλους τους φθόγγους, εκτός ίσως από λ,σ,ρ,β,ζ,θ,τσ</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions49" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions49" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξίες</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions50" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions50" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Αναγνωρίζει κάποια γράμματα ή αριθμούς</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions51" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions51" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> <tr> <td>Χρησιμοποιεί ενήλικη γραμματική</td> <td> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions52" value="option1"> Ναι </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio" name="inlineRadioOptions52" value="option2"> Όχι </label> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>

Related: See More


Questions / Comments: