"prisindikator"
Bootstrap 3.1.0 Snippet by chrillep

<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div id="calcprint" class="col-lg-12"> <div id="calculatorwrapper"> <div id="calculator"> <div id="left" class="col-lg-12"> <div class="row"> <form id="calc" role="form"> <fieldset> <legend><h2>Prisindikator</h2></legend> <h3>Detta är ingen utfästelse. Detta är en prisindikation.</h3> <p class="">Skarp offert lämnas när Vulkan sett & godkänt filerna. Mejla <a href="mailto:info@vulkan.se">info@vulkan.se</a> eller använd vårt <a href="/kontaktformular/">kontaktformulär.</a></p> <div class="col-md-4"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><label for="sidor">Antal Sidor</label></h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="input-group"> <span class="input-group-addon">$</span> <input id="sidor" class="form-control" type="number" value="20" min="19" max="601" placeholder="Antal Sidor" required="" style="box-shadow: rgb(102, 255, 51) 0px 0px 5px; border: 1px solid rgb(102, 255, 51); background-color: rgb(239, 255, 234);"> <span class="input-group-addon">st</span> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><label for="bocker">Antal böcker *(Ej Obligatoriskt)</label></h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="input-group"> <span class="input-group-addon">$</span> <input id="bocker" class="form-control" type="number" value="1" min="-1" max="501" placeholder="Antal Böcker" style="box-shadow: rgb(102, 255, 51) 0px 0px 5px; border: 1px solid rgb(102, 255, 51); background-color: rgb(239, 255, 234);"> <span class="input-group-addon">st</span> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><label for="farg">Antal sidor i färg *(Ej Obligatoriskt)</label></h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="input-group"> <span class="input-group-addon">$</span> <input id="farg" class="form-control" type="number" value="0" min="-1" max="11" placeholder="Antal Sidor i färg" style="box-shadow: rgb(102, 255, 51) 0px 0px 5px; border: 1px solid rgb(102, 255, 51); background-color: rgb(239, 255, 234);"> <span class="input-group-addon">st</span> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"> <label for="boktyper"> <a href="http://www.vulkanmedia.se/bokformat/">Boktyper</a> </label> </h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="btn-group btn-group-justified" data-toggle="buttons"> <label class="btn btn-primary active"> <input type="radio" name="boktyper" id="mparm" checked="checked"> Mjukpärm </label> <label class="btn btn-primary"> <input type="radio" name="boktyper" id="dabskb"> Danskt band </label> <label class="btn btn-primary"> <input type="radio" name="boktyper" id="hparm"> Hårdpärm </label> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"><label for="moms"><a href="http://www.vulkanmedia.se/bokmoms/">Bokmoms</a></label></h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="btn-group btn-group-justified" data-toggle="buttons"> <label class="btn btn-primary"> <input id="moms2" name="moms" checked="checked" value="moms2" type="radio">Utan bokmoms </label> <label class="btn btn-primary active"> <input id="moms1" name="moms" value="moms1" type="radio">Med bokmoms </label> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title"> <label for="bokformat"><a href="http://www.vulkanmedia.se/bokformat/">Bokformat</a></label> </h3> </div> <div class="panel-body"> <div class="btn-group btn-group-justified" data-toggle="buttons"> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat1" name="bokformat" value="bokformat1" type="radio"><span>Vulkan Minipocket: </span>90×150 mm. </label> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat2" name="bokformat" value="bokformat2" type="radio"> <span>A6:</span> 105×148 mm. </label> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat3" name="bokformat" value="bokformat3" type="radio"> <span>A-pocket:</span> 110×180 mm. </label> <label class="btn btn-primary active"> <input id="bokformat4" name="bokformat" value="bokformat4" type="radio"> <span>Storpocket:</span> 128×210 mm. </label> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat5" name="bokformat" checked="checked" value="bokformat5" type="radio"> <span>A5:</span> 148×210 mm. </label> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat6" name="bokformat" value="bokformat6" type="radio"> <span>Vulkan Maxipocket:</span> 170×240 mm. </label> <label class="btn btn-primary"> <input id="bokformat7" name="bokformat" value="bokformat7" type="radio"> <span>A4:</span> 210×297 mm. </label> </div> <div class="varning"></div> </div> </div> </div> <div class="calcinput calcsub"> </div> </fieldset> </form> </div> </div> <div id="right" class="col-lg-12"> <div id="calcwrap"> <div id="skal6" class="calcparti"> <div id="skal5" class="calcparti"> <div id="skal4" class="calcparti"> <div id="skal3" class="calcparti"> <div id="skal2" class="calcparti"> <div id="skal1" class="calcparti"> <h2>Mjukpärm, och2Sidor i färg<br></h2><h2>Mjukpärm, och2Sidor i färg<br></h2></div><!-- skal1 --> <div class="td utr col-xs-3">1-9</div> <div class="td utr col-xs-3" id="bokPer1">96 Kr</div> <div class="td utr col-xs-6" id="bokSumma1">864 Kr (Räknat på 9 böcker)</div> <div class="bonus col-xs-12"></div> </div><!-- skal2 --> <div class="td utr col-xs-3">10-99</div> <div class="td utr col-xs-3" id="bokPer2">67 Kr</div> <div class="td utr col-xs-6" id="bokSumma2">6633 Kr (Räknat på 99 böcker)</div> <div class="bonus col-xs-12"></div> </div><!-- skal3 --> <div class="td utr col-xs-3">100-299</div> <div class="td utr col-xs-3" id="bokPer3">58 Kr</div> <div class="td utr col-xs-6" id="bokSumma3">17342 Kr (Räknat på 299 böcker)</div> <div class="bonus col-xs-12">Vid beställning av minst 100 ex. ingår gratis distribution, <a href="http://www.vulkanmedia.se/bokpaket/e-bok/">E-bok</a> samt formgivning.</div> </div><!-- skal4 --> <div class="td utr col-xs-3">300-499</div> <div class="td utr col-xs-3" id="bokPer4">39 Kr</div> <div class="td utr col-xs-6" id="bokSumma4">19461 Kr (Räknat på 499 böcker)</div> <div class="bonus col-xs-12"></div> </div><!-- skal5 --> <div class="td utr col-xs-3">500+</div> <div class="td utr col-xs-9" id="bokSumma5">Maila <a href="mailto:info@vulkan.se">info@vulkan.se</a> för offert</div> <div class="bonus col-xs-12">Vid beställning av minst 500 ex. ingår gratis <a href="http://www.vulkanmedia.se/bokpaket/marknadsforingspaketet/">Marknadsföringspaket</a> & <a href="http://www.vulkanmedia.se/bokpaket/e-bok/">E-bok</a>.<div class="mest">Mest Bok för Pengarna</div></div> </div><!-- skal6 --> <div class="tfooter"> <div id="klausul">Alla Priser är Exklusive frakt. Vill Du ha Danskt band kostar det 10kr/bok.<span><div class="printomatic pom-small-black" id="printutr" alt="Skriv ut Prisuträknare" title="Skriv ut Prisuträknare"><input type="hidden" id="target-printutr" value="#right"><script>var pom_site_css = 'http://vulkan/wp-content/themes/vulkan/style.css';var pom_custom_css = ''; var pom_html_top = ''; var pom_html_bottom = ''; var pom_do_not_print = ''; </script></div> <div class="printomatictext" id="printutr" alt="Skriv ut Prisuträknare" title="Skriv ut Prisuträknare">Skriv ut Prisuträknare</div><div style="clear: both;"></div> </span></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="tfoot"> <div class="tr"> <div class="thead"><h2>Pris/Bok</h2></div> <div class="tr"> <div class="td col-xs-4">1-9</div> <div class="td meter red"><span style="width: 100%"></span></div> </div> <div class="tr"> <div class="td col-xs-4">10-99</div> <div class="td meter orange"><span style="width: 75%"></span></div> </div> <div class="tr"> <div class="td col-xs-4">100-299</div> <div class="td meter orange"><span style="width: 55%"></span></div> </div> <div class="tr"> <div class="td col-xs-4">300 & fler</div> <div class="td meter"><span style="width: 35%"></span></div> <div class="mest">Mest Bok för pengarna</div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div>
#calcwrap a{color:#000} #calcwrap .calcparti{float:right;padding:5px 0 5px 5px;margin:3px 0 5px 5px;border-radius:5px;width:100%} #calcwrap .skalinner{display:inline-block;vertical-align:top;zoom:1;*display:inline;min-width:100px} #calcwrap #skal1{background-color:#fee9b3} #calcwrap #skal2{background-color:#ffd798} #calcwrap #skal3{background-color:#ffb74c} #calcwrap #skal4{background-color:#ff864c} #calcwrap #skal5{background-color:#ff674c} #calcwrap #skal6{background-color:#ff5132;position:relative} #calcprint{padding:10px;background-color:#fcf9f5;border-radius:5px;border:1px solid #000} #calculatorwrapper{font-size:14px} #calculatorwrapper .calcpart{display:block;clear:both;margin:0 0 10px 0} #calculatorwrapper .varning{display:none;color:#f00;font-size:15px} #calculatorwrapper input[type=number]{font-size:20px} #calculatorwrapper input:focus{box-shadow:0 0 5px #000;border:1px solid #000} #calculatorwrapper .calcsub{float:right} #calculatorwrapper .calcbottominp{display:inline-block;vertical-align:top;zoom:1;*display:inline;} #calculatorwrapper #middle{height:500px;margin:40px 2px;font-size:400px;float:left;font-family:arial;line-height:.8;letter-spacing:-17px;font-weight:normal} #calculatorwrapper #right #summa .tr{border:2px solid #000;clear:both;border-radius:5px;clear:both} #calculatorwrapper #right #summa .td{border-top:2px solid #000;border-right:1px dotted #000;float:left;padding:0 5px;width:140px} #prisexempel{border:1px dotted #ccc;height:100%}#prisexempel #priswrapper{padding:5px} #prisexempel .tr .td{vertical-align:middle}#prisexempel .tr .td:first-child{font-size:18px} #prisexempel .tr{position:relative} #prisexempel .thead{text-align:center}#prisexempel .thead h1{text-align:center} #prisexempel .tbody .tpart{margin:0 0 10px 0}#prisexempel .tbody .tpart .tr:last-child{margin:0 0 10px 0} #prisexempel .tbody .tr{clear:both;margin:0 0 2px 0}#prisexempel .tbody .tr:nth-child(1n+2) .td:nth-child(1n+2){font-size:12px;line-height:12px;background-color:#f42323;border-radius:0 0 0 10px;-webkit-border-radius:0 0 0 10px;-moz-border-radius:0 0 0 10px;-ms-border-radius:0 0 0 10px;-o-border-radius:0 0 0 10px;border-radius:0 0 0 10px} #prisexempel .tbody .tr:nth-child(1n+2) .td:nth-child(1n+3){background-color:#f36d0a;border-radius:0 0 0 10px;-webkit-border-radius:0 0 0 10px;-moz-border-radius:0 0 0 10px;-ms-border-radius:0 0 0 10px;-o-border-radius:0 0 0 10px;border-radius:0 0 0 10px} #prisexempel .tbody .tr:nth-child(1n+2) .td:nth-child(1n+4){background-color:#f36d0a;border-radius:0 0 0 10px;-webkit-border-radius:0 0 0 10px;-moz-border-radius:0 0 0 10px;-ms-border-radius:0 0 0 10px;-o-border-radius:0 0 0 10px;border-radius:0 0 0 10px} #prisexempel .tbody .tr:nth-child(1n+2) .td:nth-child(1n+5){background-color:#2bc253;border-radius:0 0 10px 10px;-webkit-border-radius:0 0 10px 10px;-moz-border-radius:0 0 10px 10px;-ms-border-radius:0 0 10px 10px;-o-border-radius:0 0 10px 10px;border-radius:0 0 10px 10px} #prisexempel .tbody .td{width:19%;height:30px border: 1px solid;padding:10px;line-height:30px;margin:0 0 0 0;box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;float:left;vertical-align:top;zoom:1;*display:inline;}#prisexempel .tbody .td:first-child{border:0;font-size:18px;padding:0 5px 0 5px;line-height:20px;text-align:right} #prisexempel .tbody .td:nth-child(1n+2){font-size:12px;line-height:12px;background-color:#f42323;border-radius:10px 0 0 0;-webkit-border-radius:10px 0 0 0;-moz-border-radius:10px 0 0 0;-ms-border-radius:10px 0 0 0;-o-border-radius:10px 0 0 0;border-radius:10px 0 0 0} #prisexempel .tbody .td:nth-child(1n+3){background-color:#f36d0a;border-radius:0 0 0 0;-webkit-border-radius:0 0 0 0;-moz-border-radius:0 0 0 0;-ms-border-radius:0 0 0 0;-o-border-radius:0 0 0 0;border-radius:0 0 0 0} #prisexempel .tbody .td:nth-child(1n+4){background-color:#f36d0a;border-radius:0 0 0 0;-webkit-border-radius:0 0 0 0;-moz-border-radius:0 0 0 0;-ms-border-radius:0 0 0 0;-o-border-radius:0 0 0 0;border-radius:0 0 0 0} #prisexempel .tbody .td:nth-child(1n+5){background-color:#2bc253;border-radius:0 10px 0 0;-webkit-border-radius:0 10px 0 0;-moz-border-radius:0 10px 0 0;-ms-border-radius:0 10px 0 0;-o-border-radius:0 10px 0 0;border-radius:0 10px 0 0} .tfooter{clear:both;display:block;padding:5px 0 0 10px} .tfoot{padding:10px 0 0 0}.tfoot .tr{clear:both;height:27px;position:relative}.tfoot .tr .mest{left:240px;bottom:-44px} .tfoot .tr .td{padding:5px;width:80%;float:left}.tfoot .tr .td:first-child{width:70px;text-align:right} .tfoot .tr .meter{height:20px;position:relative;-moz-border-radius:25px;-webkit-border-radius:25px;border-radius:25px} .tfoot .tr .meter>span{display:block;height:100%;-webkit-border-top-right-radius:21px;-webkit-border-bottom-right-radius:21px;-moz-border-radius-topright:21px;-moz-border-radius-bottomright:21px;border-top-right-radius:21px;border-bottom-right-radius:21px;-webkit-border-top-left-radius:8px;-webkit-border-bottom-left-radius:8px;-moz-border-radius-topleft:8px;-moz-border-radius-bottomleft:8px;border-top-left-radius:8px;border-bottom-left-radius:8px;background-color:#2bc253;background-image:-webkit-gradient(linear, left bottom, left top, color-stop(0, #2bc253), color-stop(1, #54f054));background-image:-moz-linear-gradient(center bottom, #2bc253 37%, #54f054 69%);-webkit-box-shadow:inset 0 2px 9px rgba(255,255,255,0.3),inset 0 -2px 6px rgba(0,0,0,0.4);-moz-box-shadow:inset 0 2px 9px rgba(255,255,255,0.3),inset 0 -2px 6px rgba(0,0,0,0.4);box-shadow:inset 0 2px 9px rgba(255,255,255,0.3),inset 0 -2px 6px rgba(0,0,0,0.4);position:relative;overflow:hidden} .tfoot .tr .meter>span:after,.tfoot .tr .animate>span>span{content:"";position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;background-image:-webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, rgba(255,255,255,0.2)), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(255,255,255,0.2)), color-stop(.75, rgba(255,255,255,0.2)), color-stop(.75, transparent), to(transparent));background-image:-moz-linear-gradient(-45deg, rgba(255,255,255,0.2) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255,255,255,0.2) 50%, rgba(255,255,255,0.2) 75%, transparent 75%, transparent);z-index:1;-webkit-background-size:50px 50px;-moz-background-size:50px 50px;-webkit-animation:move 2s linear infinite;-webkit-border-top-right-radius:8px;-webkit-border-bottom-right-radius:8px;-moz-border-radius-topright:8px;-moz-border-radius-bottomright:8px;border-top-right-radius:8px;border-bottom-right-radius:8px;-webkit-border-top-left-radius:20px;-webkit-border-bottom-left-radius:20px;-moz-border-radius-topleft:20px;-moz-border-radius-bottomleft:20px;border-top-left-radius:20px;border-bottom-left-radius:20px;overflow:hidden} .tfoot .tr .orange>span{background-color:#f1a165;background-image:-moz-linear-gradient(top, #f1a165, #f36d0a);background-image:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #f1a165), color-stop(1, #f36d0a));background-image:-webkit-linear-gradient(#f1a165, #f36d0a)} .tfoot .tr .red>span{background-color:#f0a3a3;background-image:-moz-linear-gradient(top, #f0a3a3, #f42323);background-image:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #f0a3a3), color-stop(1, #f42323));background-image:-webkit-linear-gradient(#f0a3a3, #f42323)} .tfoot .tr .nostripes>span>span,.tfoot .tr .nostripes>span:after{-webkit-animation:none;background-image:none} .mest{transform:rotate(7deg);-ms-transform:rotate(7deg);-moz-transform:rotate(7deg);-webkit-transform:rotate(344deg);-o-transform:rotate(7deg);text-shadow:0 1px 1px #4d4d4d;color:#000;left:398px;bottom:-7px;position:absolute;width:90px;text-align:center;border:4px double #000;padding:34px 10px;border-radius:50%;font-size:14px;z-index:200}
jQuery(document).ready(function($) { "use strict"; function status(div, state, svar) { var divToSlide = $(div).parent().parent().find('.varning'); if (state === 'okej') { $(div).css({ 'box-shadow': "0 0 5px #66FF33", 'border': "1px solid #66FF33", 'background-color': '#efffea' }); if (divToSlide.is(":visible")) { divToSlide.slideUp("slow"); } } if (state === 'fel') { $(div).css({ 'box-shadow': '0 0 5px #ff0000', 'border': '1px solid #ff0000', 'background-color': '#ffe5e5' }); if (divToSlide.is(":hidden")) { divToSlide.html(svar); divToSlide.slideDown("slow"); } } } function calc() { var sidor = $('#sidor').val(), bocker = $('#bocker').val(), farg = $('#farg').val(), bokformat = $("input[name=bokformat]:radio:checked").val(), bokmoms = $("input[name=moms]:radio:checked").val(), typ = $("input[name=bokformat]:radio:checked").parent().find('label').text(), momstyp = $("input[name=moms]:radio:checked").parent().find('label').text(), bonus = false, // Antal sidor sidorPris = "", sidorPris1 = 0.90, // 20-120 sidorPris2 = 1, // 121-300 sidorPris3 = 1.2, // 301 - 400 sidorPris4 = 1.5, // 401-500 sidorPris5 = 1.8, // 501-600 // Antal Böcker bokpris1 = 99, bokpris2 = 68, bokpris3 = 59, bokpris4 = 39, // Antal sidor i färg // Bokformat bokformat1 = 0.82, //Vulkan Minipocket: 90×150 mm. bokformat2 = 0.95, //A6: 105×148 mm. bokformat3 = 1, //A-pocket: 110×180 mm. bokformat4 = 1, //Storpocket: 128×210 mm. bokformat5 = 1, //A5: 148×210 mm. bokformat6 = 1.15, //Vulkan Maxipocket: 170×240 mm. bokformat7 = 2, //A4: 210×297 mm. // Bokmoms // bokmoms = 1.06; // Bonus bonus1 = "", //gratis e-bok bonus2 = Prisindikator.bonus2, bonus3 = Prisindikator.bonus3, bonus4 = "", bonus5 = "", // Hur felmeddelande ska se ut. statusSvar1 = Prisindikator.statusSvar1, statusSvar2 = Prisindikator.statusSvar2, statusSvar3 = Prisindikator.statusSvar3, statusSvar4 = Prisindikator.statusSvar4, statusSvar5 = Prisindikator.statusSvar5, statusSvar6 = Prisindikator.statusSvar6, statusSvar7 = Prisindikator.statusSvar7, statusSvar9 = Prisindikator.statusSvar9, rabbatt = ""; // Kollar hur många sidor boken har om för många skriver fel sidor = parseInt(sidor, 10); if (sidor < 20) { status('#sidor', 'fel', statusSvar1); } else if (sidor >= 20 && sidor <= 119) { sidorPris = sidorPris1; status('#sidor', 'okej'); } else if (sidor >= 120 && sidor <= 299) { sidorPris = sidorPris2; status('#sidor', 'okej'); } else if (sidor >= 300 && sidor <= 399) { sidorPris = sidorPris3; status('#sidor', 'okej'); } else if (sidor >= 400 && sidor <= 499) { sidorPris = sidorPris4; status('#sidor', 'okej'); } else if (sidor >= 500 && sidor <= 600) { sidorPris = sidorPris5; status('#sidor', 'okej'); } else if (sidor > 600) { status('#sidor', 'fel', statusSvar2); } else { status('#sidor', 'fel', statusSvar9); } // kolla hur många böcker bocker = parseInt(bocker, 10); if (bocker < 1) { status('#bocker', 'fel', statusSvar3); } else if (bocker >= 1 && bocker <= 9) { rabbatt = bokpris1; status('#bocker', 'okej'); } else if (bocker >= 10 && bocker <= 99) { rabbatt = bokpris2; status('#bocker', 'okej'); } else if (bocker > 99 && bocker <= 299) { rabbatt = bokpris3; status('#bocker', 'okej'); } else if (bocker >= 300 && bocker < 500) { rabbatt = bokpris4; bonus = bonus1; status('#bocker', 'okej'); } else if (bocker >= 500) { status('#bocker', 'fel', statusSvar4); bonus = bonus2; } else { status('#bocker', 'fel', statusSvar9); } // Kolla hur många sidor i färg. farg = parseInt(farg, 10); if (farg < 0) { status('#farg', 'fel', statusSvar5); farg = 0; } else if (farg >= 0 && farg <= 10) { status('#farg', 'okej'); } else if (farg > 10) { status('#farg', 'fel', statusSvar7); } else { status('#farg', 'fel', statusSvar9); } // Kollar bokformat if (bokformat === 'bokformat1') { bokformat = bokformat1; } else if (bokformat === 'bokformat2') { bokformat = bokformat2; } else if (bokformat === 'bokformat3') { bokformat = bokformat3; } else if (bokformat === 'bokformat4') { bokformat = bokformat4; } else if (bokformat === 'bokformat5') { bokformat = bokformat5; } else if (bokformat === 'bokformat6') { bokformat = bokformat6; } else if (bokformat === 'bokformat7') { bokformat = bokformat7; } // Kollar om det är inkl. moms if (bokmoms === 'moms1') { bokmoms = 1.06; } if (bokmoms === 'moms2') { bokmoms = 1; } var bokPerDin = Math.round(bokformat * rabbatt * bokmoms * sidorPris + farg), bokPer1 = Math.round(bokformat * bokpris1 * bokmoms * sidorPris + farg), bokPer2 = Math.round(bokformat * bokpris2 * bokmoms * sidorPris + farg), bokPer3 = Math.round(bokformat * bokpris3 * bokmoms * sidorPris + farg), bokPer4 = Math.round(bokformat * bokpris4 * bokmoms * sidorPris + farg), bokSummaDin = Math.round(bokPerDin * bocker), bokSumma1 = Math.round(bokPer1 * 9), bokSumma2 = Math.round(bokPer2 * 99), bokSumma3 = Math.round(bokPer3 * 299), bokSumma4 = Math.round(bokPer4 * 499); $('#bokSumma1').html(bokSumma1 + ' Kr (' + Prisindikator.countedOn + ' 9 ' + Prisindikator.books + ')'); $('#bokSumma2').html(bokSumma2 + ' Kr (' + Prisindikator.countedOn + ' 99 ' + Prisindikator.books + ')'); $('#bokSumma3').html(bokSumma3 + ' Kr (' + Prisindikator.countedOn + ' 299 ' + Prisindikator.books + ')'); $('#bokSumma4').html(bokSumma4 + ' Kr (' + Prisindikator.countedOn + ' 499 ' + Prisindikator.books + ')'); $('#skal4 > .bonus').html(bonus3); $('#skal5 > .bonus').html(bonus1); $('#bokSumma5').html(Prisindikator.bokSumma5); $('#skal6 > .bonus').html(bonus2 + '<div class="mest">' + Prisindikator.mestBok + '</div>'); $('#bokPer1').html(bokPer1 + ' Kr'); $('#bokPer2').html(bokPer2 + ' Kr'); $('#bokPer3').html(bokPer3 + ' Kr'); $('#bokPer4').html(bokPer4 + ' Kr'); if (bocker > 0) { $('#dinSumma').html(bocker); $('#bokSummaDin').html(bokSummaDin + ' Kr'); $('#bokPerDin').html(bokPerDin + ' Kr'); $('#skal1 > .bonus').html(bonus); } if (farg === 1) { $('#skal1 h2').html(Prisindikator.mjukparm + ', ' + momstyp + Prisindikator.och + farg + Prisindikator.pageInColor + '<br>' + typ); } else if (farg > 1 && farg < 11) { $('#skal1 h2').html(Prisindikator.mjukparm + ', ' + momstyp + Prisindikator.och + farg + Prisindikator.pageInColor + '<br>' + typ); } else { $('#skal1 h2').html(Prisindikator.mjukparm + ', ' + momstyp + '<br>' + typ); } } $("#calc input").bind("keyup change click", function() { calc(); }); $('#calc input:submit').click(function() { calc(); }); });

Related: See More


Questions / Comments: