"O mnie"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by piotr-mroczek

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div class="container about-me"> <div class="row naglowek"> <h2>O mnie</h2> <span>Czyli kim jestem</span> </div> <div class="row wizytowka" > <div class="col-md-4"> <img src="https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/modern-life/512/woman_head-512.png" class='thumb'/> </div> <div class="col-md-8"> <h3>Anna Skuteczna</h3> <span>Nauczanie po nowemu</span> <p> Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker </p> </div> </div> </div>
.about-me { background-color:gray; } .about-me .naglowek { padding-top:20px } .about-me .naglowek h2{ color: white } .about-me .naglowek span{ color: yellow } .about-me .wizytowka { margin-top:60px; background-color:white } .about-me .wizytowka .thumb{ zoom:0.5; }

Related: See More


Questions / Comments: