"CvO vak 6 Extra productinformatie"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by RobertMeijer

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div class="container"> <div class="row"> <h2><form class="form-horizontal"> <fieldset> <!-- Form Name --> <legend>6. Extra productinformatie</legend> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Tekst</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="tekst"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Tekst">Tekst</label> <div class="controls"> <input name="Tekst" class="input-xlarge" id="Tekst" type="text" placeholder="tekst"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Tekst</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="tekst"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Tekst</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="tekst"> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Tekst</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="tekst"> <p class="help-block">Gebruik deze 5 regels voor extra productinformatie op het Certificaat van Oorsprong. Deze informatie zal onder de productregels worden toegevoegd.</p> </div> </div> </fieldset> </form> </h2> </div> </div>

Related: See More


Questions / Comments: