"CvO verklaring exporteur"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by RobertMeijer

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div class="container"> <div class="row"> <h2><form class="form-horizontal"> <fieldset> <!-- Form Name --> <legend>6. Verklaring exporteur</legend> <!-- Multiple Radios --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="De aangever verklaart hierbij dat de ">De aanvrager verklaart:</label> <div class="controls"> <label class="radio" for="De aangever verklaart hierbij dat de -0"> <input name="De aangever verklaart hierbij dat de " id="De aangever verklaart hierbij dat de -0" type="radio" checked="checked" value="niet eerder voor deze zending een CVO door hem werd aangevraagd"> niet eerder voor deze zending een CVO door hem werd aangevraagd </label> <label class="radio" for="De aangever verklaart hierbij dat de -1"> <input name="De aangever verklaart hierbij dat de " id="De aangever verklaart hierbij dat de -1" type="radio" value="het aangevraagde Certificaat dient ter vervanging van een eerder afgegeven document"> het aangevraagde Certificaat dient ter vervanging van een eerder afgegeven document </label> </div> </div> <!-- Multiple Radios --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="Productie/handel">Deze levering betreft</label> <div class="controls"> <label class="radio" for="Productie/handel-0"> <input name="Productie/handel" id="Productie/handel-0" type="radio" checked="checked" value="Handelsgoederen (ingekocht)"> Handelsgoederen (ingekocht) </label> <label class="radio" for="Productie/handel-1"> <input name="Productie/handel" id="Productie/handel-1" type="radio" value="Productiegoederen (zelf gemaakt)"> Productiegoederen (zelf gemaakt) </label> <label class="radio" for="Productie/handel-2"> <input name="Productie/handel" id="Productie/handel-2" type="radio" value="Beide"> Beide </label> </div> </div> <!-- Multiple Radios --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="radios">Bewijslast</label> <div class="controls"> <label class="radio" for="radios-0"> <input name="radios" id="radios-0" type="radio" checked="checked" value="verklaringen worden meegestuurd bij aanvraag"> verklaringen worden meegestuurd bij aanvraag </label> <label class="radio" for="radios-1"> <input name="radios" id="radios-1" type="radio" value="verklaringen zijn gedeponeerd bij de KvK"> verklaringen zijn gedeponeerd bij de KvK </label> </div> </div> <!-- Multiple Checkboxes --> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="checkboxes">Indien eerder aangevraagd</label> <div class="controls"> <label class="checkbox" for="checkboxes-0"> <input name="checkboxes" id="checkboxes-0" type="checkbox" value="Dit certificaat dient ter vervanging voor een eerder afgegeven certificaat."> Dit certificaat dient ter vervanging voor een eerder afgegeven certificaat. </label> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Formulier nummer</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" required="" type="text" placeholder="S[formulier nummer]"> <p class="help-block">Dit nummer vindt u rechtsbovenaan het eerder afgegeven certificaat</p> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Afgifte nummer KvK</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="afgiftenummer KvK"> <p class="help-block">Dit nummer vindt u bij de stempel van de Kamer van Koophandel op het eerder afgegeven certificaat</p> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="textinput">Datum afgifte</label> <div class="controls"> <input name="textinput" class="input-xlarge" id="textinput" type="text" placeholder="dd-mm-yyyy"> </div> </div> </fieldset> </form> </h2> </div> </div>

Related: See More


Questions / Comments: